Juli måned Namsen

Til tross for at det har vært svært så begrenset med fisketid for egen del i juli måned, så prøver…