Wobbler galskapen

Nå har wobblergalskapen virkelig spred seg for alvor blant norske fiskere. Virker til å være en smittsom galskap som i…

Namsen, sesongen 2019

Da er fiskesesongen 2019 i Namsenvassdraget historie og vi kan se tilbake på en relativt god sesong totalt sett 🙂…