Wobbler galskapen

Nå har wobblergalskapen virkelig spred seg for alvor blant norske fiskere. Virker til å være en smittsom galskap som i…