Namsen, sesongen 2019

Da er fiskesesongen 2019 i Namsenvassdraget historie og vi kan se tilbake på en relativt god sesong totalt sett 🙂 … Mer