Kilenotfiske, hvordan kan dette aksepteres 🤔

Hadde vel egentlig aldri tenkt å bruke denne bloggen min til annet enn å spre fiskeglede og til å dele noe av den kunnskapen jeg har fått i forhold til hvordan man fanger fisk, så dette får bli det ene unntaket. Ganske enkelt fordi det ikke finnes noe som irriterer meg mer og er mer urettferdig og meningsløst enn dette kilenotfiske 😡

Joda, oppdrettsnæring er vel et endra større problem for villaksen, men er også en viktig næring for Norge. Kilenotfiske etter laks går ikke under den kategorien og er kun en godt betalt hobby for et fåtall fiskere, som gjør ufattelig stor skade på laksebestander 😞

Rundt 900 kilenøter i sjøen fanger i følge offentlige statistikker rundt 250 tonn med laks. Alle vet jo også at det foregår et stort svartsalg i tillegg. Disse fangstene blir neppe ført inn i den offentlige statistikken.

En annen side av saken er at disse fisker på blanda bestander, uten noen form for kvoter. Med dette menes at de ikke bare forskyner seg av laksen fra de elvene som når bestandsmålene, men også fra de bestander som står i fare for å dø ut 😞

100.000 ivrige sportsfiskere her til lands må forholde seg til strenge kvoter i beste fall. Mens i værste fall stenges elvene for all sportsfiske. Har ikke klart å finne noe samlet vekt på hva sportsfiskere tar i elvene hvert år, men rundt 100.000 laks, hvorav i overkant av 20% av dem gjenutsettes og gir med dette en total beskatning på rundt 80.000 laks. Har dog funnet et offentlig tall rundt total beskatning fra 2015 som sier at ca 162.000 laks i sjø og elv. Med en beskatning i elvene på i underkant av 80 tusen laks og så gir dette en beskatning på 82.000 laks i sjøen (hovedsaklig kilenot). I tillegg kommer dette påståtte svartsalget, samt en utstrakt ulovlig bruk av drivgarn, som ingen tar tak i 😞

At ca 900 sjølaksfiskere skal få drive på på denne måten, uten kvoter og ta mer enn hva 100.000 sportsfiskere i elv tar er for meg helt uforståelig og gjør meg forbanna 😡

Når det gjelder verdiskapning så hørte jeg for 20 år siden, når jeg begynte å fiske laks, at for hver kilo laks som ble fanget i elv genererte rundt 1000kr i verdiskapning for lokalsamfunn rundt elvene. I dag regner jeg med at dette er et betydelig høyere beløp! Kilenotfiske er i beste fall en godt betalt hobby for disse som driver med det, hvor de neppe får særlig mye mer enn 150kr pr kilo.

Dette er uansett ikke det viktigste argumentet for sportsfiske kontra kilenot. Hva jeg mener er det viktigste er gleden 100.000 sportsfiskere har ved å komme seg ut i naturen og få oppleve det å kjempe med en storlaks i enden av snører 🎣🐟 Årets høydepunkt for mange, selv om en høy prosentandel av de som fisker langt fra hvert år får oppleve å faktisk fange en laks…

For Namsenvassdraget, som jeg kjenner best til, er det gjort målinger som viser at sportsfiskere fanger rundt 30% av all laksen som går opp i elva. Normalt et sted mellom 20 og 30 tonn laks. Gytebestandsmål nås med ca 200% i dette vassdraget så det står tross alt ganske så bra til her, men dette er ikke tilfelle alle andre steder 😞 Leste f.eks at Steinkjervassdraget nå stenges for sportsfiske denne sesongen etter at 50 laks var blitt fanget…

Har funnet noen tall på nettet som viser at kilenotfiske utenfor Namsos tar rundt 45 tonn i året, har riktignok hørt om tall som er langt høyere enn dette. Uansett om det er 45 tonn eller det dobbelte (med svartsalget), så ville fangsten av laks i Namsen skutt i været og dertil gjort vassdraget til en betydelig større turistattraksjon. Mer stangbøy og glede for enda flere fiskere, samt mer verdiskaping til bygdenorge 😊

Kilenotfiske er en såkalt hevd noen har og det er selvfølgelig knyttet en del tradisjoner ved dette fisket. Men når laksen ses på som en truet art så er det kanskje på tide å si stopp ⛔️ Mener ikke at kvoter i lakseelvene skal slippes opp av den grunn, men fortsatt ha en fornuftig forvalting slik som alle sportsfiskere er opptatt av!

Etter en kraftig nedgang i denne utdaterte fangstmetoden for noen tiår siden har antallet skutt i været igjen. 70% økning fra 2014, altså fra 69 til 117 kilenotfiskere i Trøndelag 😞 Hva gjøres i forhold til kvoter med denne økningen? Ingenting!!!!

Stor sjøørret finnes jo heller ikke i Namsen lengre. Men husker med glede tilbake for 20 år siden hvor mye og betydelig større SØ det var. Det er i dag fremdeles en del av de små, men det er vel bare de som klarer å svømme gjennom maskene i nota 😞 Stemmer jo i alle fall godt i forhold til denne 70% økningen i antall nøter, at stor SØ mer eller mindre er blitt borte!

Så vidt jeg har forstått er Norge omtrent eneste land i verden som fortsatt tillater dette fisket. Håper snart Norske myndigheter også ser galskapen i dette og fjerner disse hevdene med et pennestrøk. For uansett hvordan jeg ser på dette så klarer jeg ikke å se ett eneste godt argument for at dette skal få fortsette 🤔

Selvfølgelig hørt noen av disse notfiskerne påstå at laksefiske med stang er dyreplageri og bør forbys. Men tviler på at laksen har det særlig topp når den går i nota heller. Jeg vet med sikkerhet at mye av laksen som går i disse nøtene blir så hardt skadd at de ikke kan slippes igjen under overvåkningsfiske etter laks. Har nemlig selv på oppdrag av andre blitt sendt ut for å kjøpe villaks fra overvåkningnota før 1 juni og blitt forklart hvordan han kan ha fersk villaks allerede.

Til min store forundring har jeg sett diskusjoner i sosiale medier i år om det skulle vært strengere kvoter på de vald i Namsen som opplevde noen gode dagers fiske. Diskusjonen er selvfølgelig helt ok, men betyr INGENTING opp mot dette! Bruk heller energi på ting som faktisk betyr noe!!!

Håper flere er enige i det jeg skriver, kanskje kommer med kommentarer og evt gode forslag til hvordan vi som sportsfiskere skal kunne nå frem til myndighetene for å få slutt på denne galskapen!

Del gjerne om du er av samme oppfatning som meg og ønsker denne galskapen dit pepper’n gror!

Ikke la lidenskapen til tusenvis av nordmenn blø pga noen utdaterte tradisjoner 🙏

Tight Lines!

Helge

12 kommentarer

 1. Helt enig. Kilenotfiske må forbys umiddelbart. La heller sportsfiskere få gleden av å kunne fiske etter laks og få større mulighet til faktisk å få en laks på kroken. Det er virkelig en opplevelse.

  Likt av 1 person

 2. Kilnotfisk er en grunneigerrettighet, og det er blitt fisket med kilnot siden før 1860. Hver eneste fisket laks blir oppgitt til Miljødirektoratet. Mener du at en grunneiger ved fjorden er mindre ærlig enn en grunneiger i elva? Hvorfor et det mer rettferdig at en med grunneierrettigheter i en elv, skal ha mere fordeler av utbyttet enn en en som fisker i fjorden? Det er ikke almuerettigheten, som gjelder i elva, da man må betale for å fiske. Egentlig skulle elvene vært fredet da laksen går opp i elvene fot å gyte, og burde få fred til å reprodusere seg. Det er bare et visst antall gytegroper i elvene, og det er ikke plass til all laksen, som er guteklar. I Stjørdalselva f. eks. er elveløpet ødelagt for gyting av laks, pga uttak av grus eller innsnevring av elveløpet, så vannhastighet har økt. Hvorfor skal en sportsfisker ha mer rettigheter til å drive med hobbyen sin, enn en grunneiger skal ha til å øke livsgrunnlaget på gården sin?

  Liker

  1. Kilenotfiske er som du sier en gammel grunneierrettighet, som i dag kan selges på det åpne marked uten nødvendigvis noen boplikt til gården rettigheten tilhørte.

   Du er veldig opptatt av disse grunneierrettighetene… Husk at elveeieren er ikke den som fisker opp laksen. De tilrettelegger (og selvfølgelig tjener penger på) for et fiske som rundt 100.000 nordmenn har stor glede av. Det er derfor jeg undres over denne forvaltningen, at 900 notfiskere skal kunne prioriteres i så stor grad fremfor så mange sportsfiskere 🤔Når i tillegg verdiskapningen er mange ganger så høy pr kg fanget fisk i elv, så klarer jeg ikke finne noe godt argument for at dette skal få fortsette.

   Når du snakker om at laksen burde vært fredet i elva pga gyting. Hvorfor tror du laksen går inn i fjordene hvor den blir tatt i nota? Jo fordi den er på tur mot elva for å gyte! Gyter ikke noe mer laksen som går i nota…

   Liker

   1. Nei, det er ikke NINA som har skrevet dette. Det jeg, en lidenskapelig sportsfisker, på min blogg Fiskekameratene.
    Hva er for øvrig uprofesjonelt med det jeg skriver? Stiller spørsmål om hvorfor 900 kilenotfiskere skal ha noen prioritet på villaksen fremfor resten av det norske folk???
    At lidenskapen til så mange folk skal vike for at et fåtall mennesker skal ha en liten biinntekt?
    Opplevelsene i elva er gull verdt og årets høydepunkt for over 100.000 mennesker og genererer mye mer verdiskapning til langt flere enn dette kilenotfisket.

    Hvilke gode argument finnes for at kilenotfiske skal fortsette??? Hadde noen klart å forklare meg det, så skulle jeg gladelig sluttet å skrive om det!!!!!!

    Liker

 3. Kunne ikkje vert mer enig i det du skriver her. Og er ganske sikker på det er store mørke tal på ka som blir fanget, mot ka som blir registrert fanget i kilnot fiske.

  Likt av 1 person

 4. Forby catch and release, så elvefiskerne må ta med seg den laksen de får og ikke slipper ut potensielt døende fisk i elva igjen. Ta grunneiere i elv som fyller sin fryser med laks. Hvis alle bare fikk to-tre laks hver hadde vel det vært perfekt?!

  Liker

  1. Hmmm 🤔
   Du har helt sikkert rett i at det langt fra alle som praktiserer C&R på en korrekt måte, men å bevisstgjøre folk i forhold til hvordan dette gjøres hadde vel kanskje vært bedre?!?
   Disse grunneierne som fyller fryseren med fisk har i alle fall jeg aldri sett noe til. Kjenner en del og de er happy om de sikrer seg en røykelaks.
   Tror mange ville være happy om de kun fikk 1 laks, problemet er bare at svært mange ikke en gang får det, på den årlige uka med laksefiske.

   Forstår jeg deg rett så mener du at problemet er sportsfiskerne og ikke kilenotfiskerne. Har du gode argument for hvorfor de skal få fortsette som de gjør. Fange så mye de klarer i den gitte perioden de har. Fiske på blanda bestander, selv om dette betyr at stammer står i fare for å dø ut. Ha en fortrinnsrett fremfor resten av landets befolkning, når dette i tillegg ikke kan forsvares i forhold til verdiskapning???

   Jeg forstår ikke dette, selv om jeg prøver? Kan du være snill å forklare meg hvorfor kilenotfiske skal få fortsette, så skal jeg slutte å «syte» rundt det!!!

   Liker

 5. Svært bra skrevet og kan ikke få sagt hvor enig jeg er .
  Skulle ønske fiskerimyndigheter forstår alvoret og gjør noe før det er for sent. Er mange elver som må stenge pga for lite laks .

  Likt av 1 person

 6. Dett blir splitt og hersk – mellom elvefiskere og fjordfiskere. Så kan de virkelige synderne i skuespillet – oppdrettsnæringen – gå fri. DET er uprofesjonelt det – av såvel grunneiere som fiske-entusiaster.

  Et forbud mot notfiske i Namsenfjorden vil naturligvis øke fangstene i elva de første 2-3 årene etter et forbud. Men det vil IKKE bedre situasjonen på lengre sikt – ettersom den store avskallingen i lakse-stammen, på på smolt- og tert-stadiet, får fortsette upåaktet.

  Man må være mer enn nærsynt og selvopptatt for å forklare at «notfisket i Namsenfjorden» er en trussel mot Namsenlaksen. Det VET alle som har fulgt utviklingen de siste 50 år. Lurer man på noe i sakens anledning er det i dag enkelt å innhente REELL informasjon om problemet – f.eks. fra KLV – Kunnskapssentret for Laks og Vannmiljø i Namsos, opprettet av idealister og fagfolk innen villaks-næringen i et REELT forsøk på å bøte på problemet.

  Vet ikke Helge S. HVOR mange lakselver i Norge som NÅ er stengt p.g.a. mangel på laks?
  Vet ikke Helge S. at en rekke nye elver nå står i ferd med å stenges – av samme grunn?
  Hvor mange av disse har vært belemret med NOTFISKE i sine respektive fjorder…?!

  Man redder ikke den norske villaksen med mindre man er villig til å ta et oppgjør med den industrielle forurensning og parasitt-produksjon som i dag florerer langs HELE vestkysten av Norge. Vil man ØKE fangstene i Namsenvassdraget på sikt – dvs. for barn og barnebarn – så er det her fokus må ligge. I det perspektiv blir en videre hamring på «notfisket» direkte uvettig.

  Liker

  1. Alle inkludert meg selv vet at oppdrettsnæringen er et langt større problem enn kilenotfiske. Men kan jo ikke lukke øya for alt annet av den grunn?!?

   Liker

 7. Den største absurditeten ved dagens kilenotfiske er at det ikke er kvotebelagt eller har daglig rapportering. Ei heller underveis evaluering.
  Og selvfølgelig må hver eneste laks merkes med tag, så fangstrapport blir kontrollerbar og riktig.
  Kilenotfiske er et rettet fiske mot den største og viktigste laksen, og for de aller, aller fleste en hobby. En ukontrollert lukrativ hobby som kan ta det høstbare overskuddet i en elv som sliter med å oppnå i en jafs.
  De få som har dette som yrke kan få tildelt en kvote foreksempel basert på siste 5 års oppgitte fangst. Dersom det kan tillates i forhold til det vassdraget i distriktet som sliter mest. De andre bør kjøpes etter X antall års gjennomsnitt oppgitte fangst. Subsidiært få en kvote som i elv. Foreksempel som i Gaula. 4 laks pr sesong.

  Likt av 1 person

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s