Sellæg valdene

Jeg har tidligere skrevet om Namsen valdene Krukåren og Heknin som jeg kjenner godt og tenkte denne gangen å skrive om et annet jeg fisker mye på, nemlig Sellæg valdene.

Sellæg valdene er delt opp i flere soner og inneholder varierte plasser for både landfiske og harling. Noen av sonene er supre på høy vannføring, mens andre funker best med noe mindre vann. Skal derfor etter beste evne prøve å beskrive de ulike vald/fiskeplasser, når de er på sitt beste og hvordan man etter min mening fisker best der. Må da bare nevne at jeg primært fisker fra båt og kunnskapen om landfiskeplassene er stort sett basert på hva jeg er blitt fortalt 🙂

valdkart-2010.jpg

Sellæg Sone 1

Et stilleflytende vald som krever forholdsvis høy vannstand, men når vi har nokk vann så er det til gjengjeld en svært god sone. Valdet har en lengde på 425 meter og grenser opp mot valdet Oppdal/Ristad. Valdet er først og fremst egnet for bruk av wobbler og sluk i form av harling. Gode landfiskeplasser finnes det ikke på denne sonen.

img_2323Helt øverst på valdet skifter djupåren side, fra sørsiden til nordsiden. I dette partiet er det relativt grunt i hele bredden og man får noe mer strøm i elva. Dette er et spennende parti hvor laksen kan stå eller gå i hele bredden. Djupåren går etter hvert helt inntil land på nordsiden, mens på sørsiden er det relativt langgrunt. På stor elv er det best å fiske sørsiden nedover og inntil strømkanten på djupåren. Men når elva begynner å få middels vannføring og noe klarere vann vil djupåren og ut til midten av elva være å anbefale. Når elva begynner å bli godt unner 200kubik er ikke dette noe veldig spennende sone lengre.

Sellæg Sone 2

Dette valdet fisker bra på alle vannstander, også når det er veldig mye vann. Kjent som et svært bra storlaksvald. Valdet er 450 meter langt, dypt og forholdsvis stilleflytende. Kun egnet for båtfiske, primært med wobblere og sluk.

Sone 2

I øvre halvdel av sonen vil man trenge god vannføring for å kunne fiske hele bredden, da det dypeste partiet fremdeles går fra midten og mot nordsiden. På høy og middels vannføring vil laksen kunne ta hvor som helst, mens når elva blir lita så konsentrerer jeg fisket rundt djupåren frem til jeg begynner å nærme meg denne Vasskarssteinen som dere kan se avmerket på kartet. Rundt denne steinen eller skjæret og videre nedover står det alltid mye laks og det er herfra og nedover troa er aller størst. Her fisker jeg så bredt jeg kan, men med liten vannføring er det begrenset hvor langt inn mot sørsiden du kan ro. En sone som tidvis er kanonbra!

13062012024Tar med et bilde av en flott laks jeg var med på å ta på denne sonen for noen år tilbake. Her var jeg ute med en litt utålmodig gjest som begynte så smått å klage etter et par resultatløse timer og sa at nå var det jammen stille. Jeg svarer gjesten at det alltid er stille helt fram til fisken biter. At det ikke finnes noen mellomting… Like etter smalt det skikkelig, en virkelig kraftpakke av en laks på 14,3kg som var ny pers for han og ga en kamp som han vil huske lenge 🙂

Sellæg Sone 3

Lengden på valdet er 300 meter og er dypt og sakteflytende de fleste steder, mange store høler, skjær, bakevjer osv. Ett vald hvor det står myyyye og stor laks, men som er et svært utfordrende vald å ro båt på. Vi kan så godt som hvert år se noen store beist som vi anslår å være over 20kg her, som er oppe og viser seg i blant 🙂 Største laks som noen av mine kolleger har rodd på på dette valdet er på 22kg.

bilde.JPG

Jeg må innrømme at dette var det værste valdet jeg kunne få tildelt som roer de første årene, men etter vært har jeg funnet ut litt i forhold til å ro der og syntes det er spennende. Her begynner jeg øverst oppe ved småskjæra og sørger for å fiske meg godt gjennom strømkanten av det ytterste av de 3 småskjæra og innover mot land på sørsiden. Her er det noe fart i elva ca 100m nedover til et nytt skjær som heter Bjørndalshylla. Dette området kan være veldig bra! Utenfor denne Bjørndalshylla er stedet hvor den største laksen som regel står, men for å komme til og få lurt denne har vært en oppgave som har vært for stor for meg så langt 😦 Utover dette korte elvestykket som jeg har nevnt er Sone 3 primært et vald for landfiske, i mitt hode. Og til dette så er det til gjengjeld svært godt egnet 🙂

Øverst disse Småskjæra som er en yndet plass på lita elv. Man kan fiske fra alle 3 skjæra, men vet at de mest erfarne går i land på det midtre og fisker med mark eller sluk mot strømkantene på de 2 andre skjæra.

Bjørndalshylla.jpg
Bjørndalshylla
består av 2 ulike plasser, selve skjæret, samt langs land ovenfor skjæret. Dette er en fantastisk storlaksplass, hvor laksen ofte står helt inntil spissen på skjæret hvor det er en dyp høle. Når man fisker på en plass som dette er det viktig å ikke gå helt ned til vannkanten, men holde seg godt oppe på land slik at man ikke skremmer bort fisken før man begynner 🙂 De erfarne pleier å starte litt ovenfor selve skjæret, kaste litt utover i elva med mark og søkke og la den gli langs bunn ned til strømkanten i tuppen av skjæret hvor ”beistet” står og sturer nede på bunn 🙂 En av mine kolleger klarte å lure en av disse når han tok med seg markstanga ned hit i ei lita kaffepause. Den var på 22,4kg!!!

320

Videre nedover er det et lite skjær som kalles Gjeitskjæret, som blir lite brukt og det er det sikkert en grunn til…

DSC_0189Nederst på valdet langs sørsiden ligger Midtskjæret som består av 3 store skjær. Fisken kommer også her helt inn til land og fiskerne pleier å sitte rolig godt oppe på land, for å ikke skremme bort laksen. Man må gjerne fiske fra alle skjæra, men best resultat vil man nok få om man står på det midtre, kaste langt ut og la strømmen ta med marken ned til strømkanten av det nedre skjæret.

Sellæg Sone 4

Tidlig i juni når elva er stor og stri benyttes denne sonen svært sjelden. Elva blir veldig stri her og det er ingen naturlige stopp plasser for laksen. Vil helt sikkert være mulig å få laks her om det går laks, men foretrekker å bruke denne sonen på noe mindre elv og sonen er mer sakteflytende. Men litt utpå sommeren og utover i august måned er det nettopp dette valdet som mange av oss roerne foretrekker, deriblant jeg 🙂 På riktig lita elv er det først og fremst fluer og lette Kuusamo sluker som brukes, mens på 100kubikk eller mer kan også wobblere benyttes de fleste steder.

Lornskjæret
Bildet fra sone 5 og oppover elva. Lornskjæret som kan sees, ligger i valdsgrensa mellom sone 4 og 5

Hele elva blir delt i to av en stor øy vi kaller Kobbøra. ”Lissnamsen” som går på sørsiden av øya blir svært sjelden brukt, selv om at vi vet at det går laks der og at mange mener det er nettopp dette som vil være den naturlige plassen for laksen å gå på stor elv.

Nordløpet eller hovedelva går på nordsiden av Kobbøra og er veldig grunn, litt dybde helt øverst og langs nordsiden av elva.

Her starter jeg fisket som regel litt i overkant av Kobbøra og fisker hele bredden i nordløpet, da fisken stort sett kan ta over alt her. Det bygger seg etter hvert opp en grunne midt ute i elva, med noe mer dypde på hver side. Fisker du med wobblere så vil de som regel lugge litt nedi bunn, men de setter seg sjelden fast, så bare fortsett å ro, for dette kan være et veldig giftig sted. På veldig liten elv så vil du riktig nok sette deg fast med båten her og gjøre det umulig å fiske hele bredden 🙂 I nedre del av denne grunna vil du klart og tydelig se en strømkant, hvor elva blir noe dypere. Dette er fra sørsiden av Kobbøra og ut til midten av elva, like ovenfor et skjær langs nordsiden som vi kaller Lomskjæret. Her fra og ned til valdsgrensa, som er på dette nevnte skjæret, er vel der hvor jeg har tatt aller mest fisk på dette valdet. Lomskjæret er også en godt egnet landfiskeplass, både for sluk og markfiske. Veldig fin strømkant hvor det står mye laks ut for skjæret. Fra Kobbøra vil det også være mulig å fiske fra land med flue i denne strømkanten som dannes nedenfor denne grunna, men langt fra noen ideel plass…

I juli/august etter kraftig regnvær, når elva har først har fått litt farge og størrelse og så begynner å falle igjen så er ofte denne sonen på sitt aller beste. Kan virke som om mye av fisken som står på soner og vald omkring trekker hit og det vil koke med laks her. Da vil det nesten ikke være mulig å ikke få fisk her 🙂

Kunne fortalt mange historier fra dette valdet, men skal kort beskrive en av de beste.

IMG_4603
Bildet er ikke fra den aktuelle historien, men fra det aktuelle valdet 🙂

Vi skulle få en større gruppe fra Danmark på besøk og på forhånd hadde vi hatt jevnt med regnvær i mange dager, men det sluttet dagen før de kom. Jeg viste at dette var perfekte forhold og sto opp grytidlig denne dagen for å prøve meg på egenhånd en liten tur. Før 2 timer med fiske var gått så hadde jeg tatt 2 smålaks og 2 storlaks. Hvor mange jeg mistet husker jeg ikke, men det var flere. Når kundene kom så fikk jeg med meg en av dem i båten og jeg skulle ut på samme valdet. Etter ca 2 timer var det rødt kort i forhold til mer fiske denne dagen, for han også. Da hadde vi tatt 3 smålaks og 2 storlaks. Husker jeg gikk å trippet rastløst omkring frem mot midnatt da jeg svært gjerne skulle vært utpå igjen, men hadde ingen med ledig kvote å ha med som fisker…

Sellæg Sone 5

Sonen er 200 meter langt, dypt og sakteflytende vald. De øverste 50meter av valdet vil være relativt lik nedre del av Sone 4, bare litt dypere. En plass hvor det alltid står mye laks, og dette skaper spenning når du ser fine lakser som er oppe og viser seg hele tiden.

Trongbærskjæret
Bildet fra Trongbergskjæret på sone 5

Selv foretrekker jeg å fiske bare i øvre delen av dette valdet med fluer, sluker eller wobblere og for dette fisker det like bra som sone 4 på rett vannstand. Det er også et yndet vald for en del som fisker med mark, for nede i hølene på dette valdet står det myyye stor laks, da særlig i nedre halvdel hvor valdet er på det dypeste og smaleste. For de som er kjent og vet hvor laksen står så er valdets landfiskeplass, Trongbergskjæret, en av de stedene på Sellægvaldene hvor det tas mest skikkelig store laks fra land. Her sitter du i den øverste delen av øya, 2-3 meter over vannflaten og fisker med mark og tunge søkker. Kaster 6 – 10 meter ut hvor storlaksen normalt står. Tas hvert år også noe fisk der med sluk.

Sellæg Sone 6B

TMM_9616.jpgEt veldig sakteflytende og stedvis dypt vald hvor det står mye laks. Valdet er ca 500m langt og ligner mest på en liten innsjø. Pga fossen nedenfor fiskes denne sonen utpå sommeren og høsten når vannstand er mellomstor eller liten. Selv har jeg aldri knekt koden her, men vet at de som kan dette valdet tar bra med både stor og liten laks, da spesielt med fluene når det er litt vind på elva. Her er det viktig å få med seg den rette roern og det er ikke meg 😉

Sellæg Sone 6A

Ligger rett over fossen på Storskjæret og er et gromvald når det går laks. Pga. sikkerheten fiskes det ikke på dette valdet når det er høy vannføring. Ligger rett over fossen på Storskjæret og er et gromvald når det går laks.

IMG_3069Sonen er kun 30 – 40 meter langt og er primært et sted for tungt markfiske. Her ligger båten normalt i ro og det marken kastes på skrå over brekket. Om du kan å fiske med mark og søkke så er dette et fantastisk sted å være!!! Får du på storlaks så kan du få din livs kamp, for det er stritt og du må sørge for at laksen ikke går langt nedover 🙂 Går det mye små- og mellomlaks så biter det hele tiden. Har opplevd ganger hvor vi har sveid inn igjen for å sjekke marken når vi ikke har vært borti fisk i løpet av 30 sekunder 🙂 Har også opplevd å gå tom for mark og bare gjort et siste kast med denne røde ulltråden ovenfor kroken og tatt laks på det… Råere fiskeplass når du treffer på laks som går tror jeg ikke man finner! Kan nevne at man også kan ta laks med sluker og wobblere her, men det er mark som er best!

Sellæghylla

StorskjæretDette er et sted som nesten alle Namsenfiskere vet hvor er. Består av mange ulike landfiskeplasser og faktisk så regnes sone 6A også som en del av Sellæghylla.

Storskjæret er vel fiskeplassen som de aller fleste forbinder med Sellæghylla og er en idyllisk plass hvor elva bruser rundt deg. Man må bruke båt for å komme seg ut dit og her står du på berget og fisker ut mot nordsiden. Her brukes for det meste mark, men noen fisker også med sluk. Her kommer ofte laksen helt inn til bergkanten og det er derfor viktig å holde seg godt oppe på land og gjøre minst mulig ut av seg. Plassen som ofte regnes som den beste er helt øverst hvor man kaster mark og søkken inn i strømkanten og får den til å gå litt nedover før den kommer inn i bakevja ved bergveggen og blir med oppover igjen. Her kan man få agnet til å gå i sirkel. Et fantastisk bra sted å fiske fra land, hvor det tas mye laks i alle størrelser.

Sørløfta stor elv juni 2005
Sørløfta

På sørsiden av dette Storskjæret ligger Sørløfta som er en yndet landfiskeplass på stor vårelv. Dette er sannsynligvis hvor mesteparten av laksen velger å gå når elva er stor og stri. Jeg har aldri fisket der selv, da jeg er opptatt med Harlingfiske når denne plassen er på sitt beste, men vet at det er 1ste valget for svært mange på stor elv sammen med Rødstu. Begge stedene benyttes både mark og sluk.

Raustu1
Rødstu

Rødstu ligger egentlig litt nedenfor fossen og er i et rolig parti helt øverst i Krukåren. Det er dypt og fisken kommer gjerne helt inntil land. Når Krukåren er på sitt beste så tas det også laks på denne plassen!

 

 

På nordsiden av elva og fossen også 3 gode og populære landfiskeplasser. Nordsiden øvre og Nordsiden Nedre. De øverste blir litt som å fiske på 6A, men her sitter du høyt oppe på et skjær og fisker inntil fjellveggen, primært med mark og søkke. Man sitter på

TMM_9483
Landfiske på Nordsiden øvre, mens båt fisker på 6A

høyde med brekk kanten, kaster 5 – 6 meter ut og lar strømmen ta den med noen meter nedover og helt inn til bergveggen. Når elva begynner å gå på rundt 200kubikk og nedover så er denne plassen ypperlig. Kanskje ikke noen nybegynner plass, da det kan være utfordrende å få på storlaks her også 🙂 Nordsiden nedre regnes vel først og fremst som en smålaksplass. Dette er også for markfiske og her må man kaste over den nærmeste strømmen og få marken til å gå i sirkel bak et skjær ute i fossen.

Siste landfiskeplassen på Sellæghylla er Finskebukta. Dette er primært en storlaksplass på relativt stor elv og ligger helt i nedre deler av fossen. Har aldri fisket der selv, men har forstått at det er et fantastisk bra sted på rett vannstand, for de som vet hvordan man fisker der. Her hører jeg at man fisker best når man får marken til å følge strømmene i sirkel inne i denne bukta. Muligens en fordel å prøve dette for første gang sammen med noen som kjenner godt til plassen 🙂

Thight Lines!

Helge

 

 

 

5 kommentarer

 1. Takk for flott beskrivelse, Helge!
  Sællegvaldene er mine favorittvald og mine erfaringer er identiske med dine.
  Når jeg fisker fra land er jeg av dem som elsker Norsida Øvre, her har jeg til gode å bli fiskeskit og har hatt mang en morsom fight fra berget der min far tro sine barneføtter.
  I båt er sone 3 mitt favorittvald og her fikk jeg min første storlaks i tenårene, i høla rett utenfor Bjønndalhylla. Her mistet jeg også det største beistet jeg noen gang har hatt på stang.
  Ser frem til å lese mer fra deg. Herlig!
  Det får feberen til å rase i skrotten! 😊

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s