Fiskeåret 2020

Det har vel midt sagt vært et spesielt år med negativt fortegn. Corona pandemien har gått kraftig ut over fiskeplanene…